Lea - Amelie - Lydia

Lea : bientot 5 ans, Amelie : 7mois, Lydia : 3 ans
3 petites jolies filles a Shanghai....
ใครสวยกว่ากันน้อ ทั้งสามเป็นสาวครึ่งฝรั่งเศส-เอเชีย
ลิเดีย กับ อาเมลี่ ฝรั่งเศส-จีน ยกเว้นเลอา ที่เป็นฝรั่งเศส-ไทย

VoilIMG_0421re